Stress bij medewerkers: hoe signaleer je dat als manager

Stress bij medewerkers: hoe signaleer je dat als manager
493views {views}

Wat kunt u doen in het voorkomen van stress bij uw medewerkers? Recentie organisatieontwikkelingen maar ook uw stijl van leidinggeven kan stress veroorzaken bij uw medewerkers. Daarnaast zijn er een aantal signalen van stress te herkennen bij medewerkers. Door het verkrijgen van meer inzicht kunt u uw medewerkers beter ondersteunen.

Annita Rogier van de Human Capital Group heeft in de Werkdrukmeter op een fantastisch inzichtelijke manier een aantal aandachtspunten en invalshoeken belicht waar we veel van kunnen leren:[subtitle]Organisatieontwikkeling[/subtitle]Is er in het recente verleden, nu of in de nabije toekomst sprake van:

 • Sterke groei van de organisatie of afdeling?
 • Reorganisaties, fusies, herstructureringen?
 • Inkrimping van de organisatie of afdeling?
 • Introductie van nieuwe technologieën, werkwijzen, visie, beleid?
 • Verandering van de eisen die aan werknemers worden gesteld?
 • Een tekort aan goed opgeleide en ingewerkte werknemers?
 • Veelvuldige instroom van nieuwe werknemers?
 • Belastende arbeidsomstandigheden?

Heeft u twee of meer van deze vragen aangekruist, dan bent u verantwoordelijk voor een in potentie stresserende organisatie of afdeling.

[subtitle]Managementstijl[/subtitle]

 • Heeft u als leidinggevende voldoende tijd om uw medewerkers werkelijk te coachen?
 • Geeft u in uw rol als leidingegevende aandacht aan werk gerelateerde twijfels?
 • Geeft u duidelijke, opbouwende feedback over inzet, aanpak en resultaten?
 • Geeft u nadrukkelijk erkenning en waardering voor behaalde resultaten?

Heeft u twee of meer van deze vragen niet aangekruist, dan veroorzaakt uw managementstijl waarschijnlijk stress bij uw medewerkers.
[subtitle]Uw medewerker[/subtitle]Neem een medewerker in gedachten en beantwoord de volgende vragen.

Lichamelijke signalen

 • Ziet hij er vaak moe of minder verzorgd uit dan anders?
 • Is hij meer dan vijf kilo aangekoen of afgevallen in relatief korte tijd?
 • Klaagt hij over slapeloosheid?
 • Transpireert hij vaker?
 • Heeft hij klachten als hoofdpijn, rugpijn, nekpijn, maag-darmstoornissen?

Psychische signalen

 • Bespeurt u veranderingen van stemming, concentratie- en geheugenstoornissen, geestelijke vermoeidheid, lusteloosheid of somberheid?
 • Ziet u uitingen van machteloosheid, gespannenheid, snel geëmotioneerdheid, geïrriteerd zijn?
 • Rapporteert hij gevoelens van nutteloosheid van of onverschilligheid ten aanzien van zijn werk?

Gedragssignalen

 • Moppert hij meer dan gewoonlijk?
 • Maakt hij duidelijk langere of kortere dagen dan normaal?
 • Onttrekt hij zich aan het werkoverleg, social talks?
 • Vraagt hij meer of juist minder steun van u of collega’s?
 • Rookt of drinkt hij meer dan anders?
 • Is zijn oordeel of stemming onvoorspelbaar?
 • Neem hij minder initiatieven dan u gewend bent?
 • Houdt hij zich met andere zaken bezig dan zijn werk?
 • Komt hij werkafspraken zonder duidelijke reden niet na?
 • Is er een verminderde performance?
 • Besteedt hij op het werk veel tijd aan privé zaken?

Indien u bij een medewerker gedurende langere tijd, minstens drie van de genoemde signalen waarneemt, is er sprake van een potentieel gestresste medewerker.

De kans op werkelijk ziekteverzuim hangt samen met het belang dat het individu aan de betreffende stressor toekent, de sociale steun die hij ervaart, de persoonlijke stresstolerantie en zijn vaardigheid in stresshantering.

Wilt u uw medewerkers weerbaarder maken voor stress, kijk dan naar onze training ‘Omgaan met stress en werkdruk‘, die we ook incompany voor uw organisatie kunnen organiseren.

 

You may also likeGeef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.