Mijn werk is projecten managen

Mijn werk is projecten managen

Projectmanagement is mijn werk

Elk project is afgebakend, wat zoveel betekent dat het een startdatum kent en een einddatum. Dit is een fundamentele andere manier van werken ten opzichte van reguliere taken, die je periodiek of dagelijks uitvoert. Bij projectmanagement ben je constant bezig de planning, de organisatie, kennis en beschikbare middelen te managen. Het doel is altijd om een specifieke klus, binnen de gestelde tijd en voor het beschikbare budget af te ronden tot een bevredigend resultaat.

Maar wat zijn de belangrijkste succesfactoren als je in een project gaat werken:

  1. Duidelijke en concrete doelstellingen

Wat is het specifieke doel wat bereikt moet worden en waar moet het aan voldoen?

  1. Eigenaarschap & verantwoordelijkheden

Binnen het project moeten de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk verdeeld zijn. Wie gaat welke taken wanneer doen?

  1. Risicoanalyse

Al bij het begin denk je na door middel van een uitgebreide brainstorm over de mogelijke risico’s die het project loopt. Waar heb je invloed op, en waar ook niet? En als je invloed hebt, wat kan je eraan doen? Zorg dat je op tijd de middelen hebt om te interveniëren wanneer dit nodig blijkt.

  1. Voer je plannen gecontroleerd uit

Al die plannen zijn maar zo goed als jouw uitvoering. Communiceer goed met je team wat je wanneer gaat doen, en wat je verwacht. En volg dit ook op.

  1. Evalueer!

Het einde van deelresultaten en eindresultaten zijn bij uitstek geschikt om te evalueren, en ervan te leren. En vergeet je successen niet met het projectteam te vieren!

Projecten hebben alle teamleden nodig, een uitstekende communicatie en een gezamenlijk doel om tot een succes te komen. Maar elk project is gedoemd te mislukken zonder een gezonde dosis aan enthousiasme en inzet. Zorg dat de basis vragen van wie, wat waar en waarom altijd duidelijk zijn om dit hoog te houden.

Het succes van elk project wordt bepaald door het functioneren van het team.

Arthur Pop, +31 6 51 33 84 63, arthur.pop@digneconsult.com

 

 

 

Andere berichten/h3>Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *