Privacy statement

Deze Website is een uitgave van Digne Consult B.V. Deze website is met zorg samengesteld en Digne Consult doet er haar uiterste best voor om deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden. Het is echter niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Digne Consult respecteert uw privacy en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u hebt ingevuld op onze website vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken deze informatie alleen om u op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen binnen Digne Consult en gebruiken de gegevens voor interne analyses. Deze gegevens worden niet aan derden gegeven of op enigerlei wijze publiekelijk gemaakt.

Mocht u naast de door u zelf aangevraagde documentatie geen prijs stellen op verdere informatie dan kunt u een email versturen naar info@digneconsult.com.

Lees hier ons volledig Privacy statement.