Nudging: een nieuwe manier van beïnvloeding!

Nudging: een nieuwe manier van beïnvloeding!

NUDGING VOOR DE OVERHEID

Hoe geef je de burger een duwtje in de goede richting?

DE NIEUWE REALITEIT IN OVERHEIDSLAND (1 van 3)

Overheidsland is volop in beweging. Er worden meer taken opgelegd vanuit de ministeries waarbij burgers bij de uitvoering gevraagd worden te participeren. Er is steeds meer sprake van een terugtredende overheid. Ook in de eigen organisatie verandert er van alles, oude structuren verdwijnen. Gedeelde ambities en belangen, nieuwe rollen en posities en verwachtingsmanagement worden steeds belangrijker. Voel jij je als ambtenaar voldoende toegerust?

De komende drie maanden zullen we elke maand 1 onderwerp voor het voetlicht brengen waarmee u uw professionaliteit verder kun ontwikkelen.

Voor deze maand is dit:

NUDGING VOOR DE OVERHEID

Nudging is hot en kom je overal tegen, vooral bij de overheid. De resultaten zijn evident, als gemeente moet je hier iets mee. De meeste gemeenten zijn al actief met Nudging aan de slag. Maar hoe pas je dat nu actief toe? En hoe krijg je je medewerkers gemotiveerd om deze effectieve manier van beïnvloeden daadwerkelijk in te zetten? Digne Consult helpt dit te concretiseren en handen en voeten te geven aan de relatie met de burger.

Wat is Nudging

De relatie van de gemeenteambtenaar met de burger is in beweging. De terugtredende overheid doet steeds meer een beroep op de autonomie van die burger en de gemeenteambtenaar krijgt steeds meer een regisserende rol. Voor veel gemeenteambtenaren is het zoeken naar een goede balans bij het positioneren t.a.v. van deze nieuwe realiteit. De traditionele sturingsvormen als de ‘stok, zweep en preek’ passen niet altijd meer bij de nieuwe verhoudingen met de burger. Nudging biedt een effectief alternatief!

Nudging is het op een efficiënte en goedkope manier beïnvloeden van het keuzegedrag van mensen, het geven van een duwtje (nudge) in de ‘goede’ richting. Je stimuleert burgers op een positieve manier om zich op een gewenste wijze te gedragen. Het stuurt onbewust gedrag zonder de keuzevrijheid weg te nemen, met een slimme inzet van communicatieboodschappen en aanpassing van de omgeving, zonder paternalistisch te zijn.

Nudging is op tal van beleidsterreinen toepasbaar, bijvoorbeeld bij het stimuleren van burgerparticipatie, bij het voorkomen van zwerfafval of een hogere opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Uiteraard is Nudging ook in te zetten bij het optimaliseren van de samenwerking met interne- en externe samenwerkingspartners.

Maar een goede nudge is simpel om uit te voeren, maar nog niet zomaar bedacht!

Workshop Nudging

Op welke manier kunnen uw medewerkers Nudging inzetten om hun doelen te behalen? Dat is waar deze workshop over gaat.

De volgende onderwerpen komen aan bod in de interactieve Workshop Nudging:

  • Wat is Nudging, wat is de achtergrond van Nudging, hoe werkt Nudging in de praktijk
  • Beslissingsprocessen, context en doelen, mogelijkheden om te beïnvloeden
  • Praktisch aan de slag aan de hand van casuïstiek: gewenst gedrag van de burger formuleren, gezamenlijk nudges ontwikkelen om concreet in de praktijk toe te passen

Graag gaan we met u in gesprek hoe we Nudging voor uw gemeente effectief kunnen maken. Samen met u ontwikkelen we een workshop op maat. We zullen ontdekken wat Nudging voor uw organisatie kan opleveren en welke mogelijkheden er zijn om Nudging praktisch toepasbaar te maken. En 1 belofte; dat zijn er meer dan u denkt!

Voor iedereen die gedragsverandering wil realiseren en een nieuwe eigentijdse manier van beïnvloeding eigen wil maken!

Bel nu voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 035-531 82 88!

NUDGING: heb jij al een duwtje in je rug gekregen?

 

 

 

Andere berichten/h3>Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *