Ethiek in het zakenleven

Ethiek in het zakenleven

4 ethische principes in het zakenleven

Ethiek is een steeds belangrijker onderwerp in het moderne zakenleven en heeft impact op alle aspecten van werk. Niet alleen onze klanten verwachten van ons dat we werken vanuit ethische principes, maar het gaat ook om onze reputatie, publieke opinie en de medewerker tevredenheid & productiviteit.

Buiten dat bewijst onderzoek dat bedrijven die werken vanuit ethische principes het financieel beter doen. Het creëert productievere en gemotiveerdere teams.

Vandaag geven we 4 basis ethische principes die het meest worden verbonden met ethisch zakendoen:

 

1.    Respecteer anderen

Ethische mensen tonen respect voor menswaardigheid, autonomie, de rechten van de mens en de privacy van alle stakeholders. Ze behandelen iedereen gelijk en tonen respect ongeacht geslacht, afkomst of cultuur.

2.    Eerlijkheid

Eerlijkheid en rechtvaardigheid behoren in elk contact met iedereen zonder dat je opzettelijk mensen misleid. Het lijkt een dooddoener maar vanuit onze eigen belangen of onzekerheid kan dit vertroebeld raken, waardoor we niet meer eerlijk handelen.

3.    Verantwoordelijkheid

Niemand dan wij zelf zijn verantwoordelijk voor het ethisch juist handelen in de situaties waar we in verkeren. Wij bepalen zelf of we ethisch correct handelen richting onze collega’s, klanten, bedrijven en teams.

4.    Integriteit

Je persoonlijke integriteit zorgt ervoor dat we juist handelen en onze besluiten afwegen tegen wat ethisch correct is. Volg je eigen principes, wees eerbaar en vecht waarvoor je in gelooft. 

 

Het werken via ethische principes is belangrijk voor meer dan alleen maar een USP voor onze klanten. Het leidt ons naar een betere cultuur, verbetert ons merk en dat van het bedrijf en als belangrijke bonus; we voelen ons goed omdat we iets positiefs doen!

 

 

 Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *