Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper) links, zijn eigendom van Digne Consult B.V. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Digne Consult B.V.

De op deze website getoonde informatie wordt door Digne Consult B.V. met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Digne Consult B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze website verstrekte informatie.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Digne Consult B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Digne Consult B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met de website van Digne Consult B.V.

Digne Consult B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van storingen of onderbrekingen bij het gebruik van de website of de verzending van berichten.

Voor klachten en/of opmerkingen kunt u mailen naar: info@digneconsult.com