De moderne organisatie: onze ervaring

De moderne organisatie: onze ervaring
861views {views}

Al jaren hebben onze coaches en trainers het privilege te werken met vele verschillende organisaties, consultants, Young Professionals, CEO’s, ondernemers en managers. Wij mogen een partner zijn in hun streven naar gedragsverandering. In deze blog willen we de ervaring delen van een van onze coaches die een Nederlands kantoor van een internationaal bedrijf geholpen heeft in het proces een moderne organisatie te worden, klaar voor de toekomst.

UK-management in Holland

Achtergrond

Een architectenbureau met het hoofdkantoor in Manchester heeft ook een vestiging in Den Haag. Vorig jaar is er een nieuwe Britse CEO voor Nederland aangenomen, waarbij er in die periode tevens enkele managers vervangen zijn. Dit gaf veel onrust, wantrouwen en angst binnen de organisatie, wat leidde tot een hoge uitstroom en ziekteverzuim.

De nieuwe CEO kreeg als opdracht het kantoor in Holland weer in de zwarte cijfers te krijgen, en de negatieve spiraal waarin veel mensen het bedrijf verlieten te doorbreken.

De nieuwe CEO is een zeer gemotiveerde en slimme dame die van haar klus een absoluut succes wil maken. Ze kent het bedrijf door en door, doordat zij in de UK al jaren voor het bureau werkte. Hierdoor kent ze alle facetten van de organisatie en is gewend overal zelf een besluit over te nemen.

Na haar eerste 12 maanden heeft zij aan Digne Consult gevraagd een onderzoek te doen naar de werk cultuur binnen het kantoor. Door middel van interviews en een digitaal onderzoek is er veel feedback binnen gekomen over haar rol, de structuur en de cultuur van de organisatie.

Alhoewel ze zeer gewaardeerd wordt, voelen mensen zich niet empowered door haar doordat ze de neiging heeft te micro managen. Hierdoor voelen mensen zich maar zeer matig betrokken bij de doelstellingen van de organisatie, of hun eigen doelstellingen.

De cultuur in het kantoor zorgde er tevens voor dat Young Professionals zich niet thuis voelden, en al snel op zoek gaan naar een plek die beter past bij hun wensen en mogelijkheden. Iets wat nog steeds een urgent probleem is omdat vele nog denken aan vertrekken.

Onze aanpak

We zijn gestart met de uitkomsten van het onderzoek te bespreken met de CEO, en de impact die het heeft op haar en de organisatie. Mensen hadden het gevoel dat hun mening er niet toe deed omdat zij uiteindelijk toch wel zelf besloot wat er gebeurde. Tevens typeerden de medewerkers de cultuur als ouderwets, hiërarchisch en niet flexibel qua flexwerk mogelijkheden.  Door alle lagen van de organisatie was er maar een zeer beperkte kennis van de eigen missie en visie.

Tijdens het onderzoek kwam tevens naar voren dat de CEO volgens het bekende Carl Jung en Isabel Myers persoonlijkheid type test erg ‘blauw’ was. Iets waar zij zich maar ten dele bewust van was.

De sessies die daarna met de CEO volgden waren gefocust op leren meer procesgericht te werken, en wat dat betekent voor de communicatie. In plaats van mensen te vertellen wat ze moeten doen, mensen stimuleren en motiveren om zelf aan de slag te gaan. Mensen vertrouwen geven en meedenken in wat ze nodig hebben om hun taak te kunnen voldoen. Ook t.a.v. de MT leden niet vertellen wat ze moeten doen maar helpen hun doelen te bereiken.

Tevens betekende dit voor de CEO dat tijdens vergaderingen zij niet sprak over technische details, maar zich richtte op de factor ‘mens’. Zij vroeg naar hun verwachtingen, of ze genoeg support hadden, hoe hun team erin zat en nog steeds vertrouwen had, en minder over de inhoud van het project. Doel was dat zij hiermee vertrouwen zou geven aan haar MT leden zodat zij vanuit hun eigen kennis en kunde het project tot een succesvol einde zouden brengen.

Daarnaast hebben we de uitkomsten van het onderzoek met het MT besproken en in samenwerking met het MT een plan gemaakt hoe de organisatie weer future-proof kan worden, en waardoor de organisatie ook weer jonge professionals aantrekkelijk wordt.

Om Young Professionals weer aan het bedrijf te binden, en zelfs nieuwe aan te trekken, is vrij snel besloten om flexwerken toe te staan. Hierdoor konden medewerkers thuis werken, en zelf hun uren kiezen. Dit was vooral een gedragsverandering voor het MT. Zij moesten hun team vertrouwen, en leren sturen op de resultaten in plaats van controleren en checken.

Tevens is het MT actief aan de slag gegaan om de missie en visie voor Holland uit te werken en is er een Management Development traject gestart om hun vernieuwde missie en visie te implementeren in rol, gedrag en leiderschapsinvulling..

Enkele maanden later

De CEO en het MT zijn zeer tevreden met het resultaat. De MT leden hebben de CEO verrast met het behaalde resultaat en hoe zij steeds meer verantwoordelijkheid op zich nemen. Toen zij feedback aan het MT vroeg gaven ze aan dat ze zich meer gewaardeerd en serieus genomen voelen door hun CEO en meer verbonden voelen met hun lopende projecten dat in het jaar daarvoor.

De medewerkers hebben het flexwerken omarmd, zonder dat het kantoor daarmee leeg stond. Men gebruikte het om geconcentreerd werk thuis te doen wat efficiënter werkt en merkbaar tijdwinst oplevert.

Binnen de organisatie is er een duidelijke cultuurverandering te merken gericht op herformuleerde missie en visie en de medewerkers geven aan met meer werkplezier en resultaat te werken!

Wilt u meer weten hoe u zo’n proces kunt in gang zetten, neem dan gerust contact om met info@digneconsult.com.

You may also likeGeef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.