Missie & Visie

Digne Consult, Partner in Gedragsverandering!

De wereld, organisaties, technologie, mensen en professionals veranderen continue. Om voorop te blijven lopen, is het van groot belang om als organisatie te blijven innoveren en anticiperen. Wat in het verleden werkte, hoeft nog niet in de toekomst te werken! Van medewerkers wordt tegenwoordig verwacht dat ze flexibel zijn, veranderingsbereid, eigen verantwoordelijkheid nemen, productief zijn, ‘buiten de kaders’ kunnen denken en actief deelnemen in ‘change management’ initiatieven.

Digne staat voor ‘menselijke waardigheid’. Wij zijn gedreven en gemotiveerd om professionals te inspireren, ondersteunen en ontwikkelen uitgaande van hun eigen kracht. Wij zijn ervan overtuigd dat elke professional waarde wil toevoegen aan de organisatie, het team en zichzelf.

Partners in gedragsverandering: dat is wat we voor u als organisatie kunnen betekenen.
Veel organisaties zijn zoekende: welke richting gaan we op en hoe kunnen we medewerkers stimuleren, ondersteunen en voorbereiden voor de ontwikkelingen in de (nabije) toekomst. Als sparring partner en expert in gedragsverandering willen we samen met u onderzoeken wat er in uw organisatie speelt en wat dit betekent voor de ontwikkeling van de medewerkers.

Met onze website, blogs, artikelen, nieuwsbrief willen we u informeren over alle trends die rondom om ons gebeuren. We bieden helderheid in de uitdagingen waar organisaties, managers, HR en medewerkers voor staan.

Om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen , hebben teams en individuele medewerkers een open mind nodig, moeten ze effectiever zijn in hun manier van werken en ‘flexibel’ gedrag vertonen. Wij zetten onze expertise als gedragsveranderaars in en onze geïntegreerde aanpak, genaamd ‘Proficiency‘, om het gewenste resultaat te bereiken.

  • ProactiviteitProficiency Cirkel
  • Workflowmanagement
  • Planmatig werken
  • Effectieve Communicatie
  • Resultaatgerichte Samenwerking

Met een betrokken, enthousiast en professioneel team in zowel Nederland als in Singapore verzorgen we maatwerk programma’s, coaching en HR consultancy. Al onze trainers/consultants hebben langdurige ervaring in leer- en ontwikkelingsvraagstukken. We hebben management en professionals op alle niveaus getraind en gecoacht in zowel bedrijfsleven, publieke sectoren en non-profit organisaties.

Wij kijken er naar uit u te ontmoeten!

Namens Team Nederland & Team Singapore
Jacqueline Weesie & Frank Kuijsters
+31 650 683 163   –   +65 6400 7091
jacqueline.weesie@digneconsult.com     frank.kuijsters@digneconsult.com.sg